Namera za prodajo nepremičnine parc. št. 26/9 k.o. 1590 Kočevska Reka po metodi neposredne pogodbe

3. 7. 2019 Renata V. 114