Javno naznanilo in Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra, družbene lastnine v splošni rabi in izbrisu zaznambe javnega dobra

3. 7. 2019 Renata V. 81