Javni razpis za sofinanciranje izvedbe tipskih zaščit za zapiranje in skrivanje zbirnih mest za odpadke za leto 2019

21. 3. 2019 523