Komunalno opremljanje industrijske cone LIK

99
1.461.000,23 €
Kohezijski sklad
942.651,36 €
Zaključeno
1330 Kočevje
Konec junija 2018

Podatki o financiranju

1330 Kočevje