Občina Kočevje obvešča

Obvestila/20. 12. 2018
Obveščamo vas, da občinska uprava Občine Kočevje 24. in 31. decembra 2018 ne bo uradovala. Hvala za razumevanje.
Obvestila/14. 12. 2018
Slovenska vojska obvešča, da bodo med 17. in 20. 12. 2018, na območju občine Kočevje potekali preleti ITA letal.
Obvestila/12. 12. 2018
Ponovni poziv k podaji predlogov za imenovanje Statutarno - pravne komisije, Komisije za prošnje in pritožbe, Komisije za spremljanje položaja romske...
Obvestila/5. 12. 2018
Začela so se dela za preplastitev ceste ob stavbi Trg svetega Jerneja 2. Dostop do stanovanjskih in poslovnih objektov bo v času del oviran. 
Obvestila/5. 12. 2018
Poziv za podajo predlog za imenovanje članov stalnih delovnih teles in Nadzornega odbora. Rok za podajo predlogov: 11. 12. 2018 do 12. ure. 
Obvestila/4. 12. 2018
Zaradi prestavitve primarnega vodovodnega cevovoda bo predvidoma do 8. 12. 2018, med 7. in 16. uro, zaprta cesta proti Marofu in sicer na odseku od...
Obvestila/4. 12. 2018
5. 12. 2018 se pričnejo dela za preplastitev ceste na Trgu svetega Jerneja, ob stavbi Trg svetega Jerneja 2 (samski dom).
Obvestila/27. 11. 2018
V sodelovanju s podjetjem Moga d.o.o. bo v občini posajenih 46 novih dreves. 

Strani