Občina Kočevje obvešča

Obvestila/26. 1. 2018
Danes, 26. 1. 2018, bodo na semaforjih v križišču v središču mesta potekala vzdrževalna dela. Semaforji zato občasno ne bodo delovali. Prosimo za...
Obvestila/3. 1. 2018
V sodelovanju s Komunalo Kočevje tudi v letu 2018 subvencioniramo odlaganje odpadne azbestne kritine iz gospodinjstev in sicer v višini 80 % nastalih...
Obvestila/29. 12. 2017
1. januarja 2018 storitev plakatiranja in oglaševanja na plakatnih mestih oziroma površinah Občine Kočevje prevzema Komunala Kočevje.
Obvestila/28. 12. 2017
Obveščamo vas o pričetku ocenjevanja škode zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017. Oškodovanci lahko na predpisanih...
Obvestila/21. 12. 2017
Javno naznanilo in ugotovitvena odločba v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobrega lokalnega pomena (št. 7113-5/2016/629-19).
Obvestila/20. 12. 2017
Objava 7. javnega razpisa Pokolpje za investicije v letih 2018 in 2019 je predvidena v februarju 2018. 
Obvestila/13. 12. 2017
Iz osnovne šole Stara Cerkev sporočajo, da bo pouk jutri, 14. 12. 2017, potekal normalno.
Obvestila/12. 12. 2017
Sanacije cest, poškodovanih objektov in električne infrastrukture so v teku. Vse razpoložljive ekipe so na terenu.

Strani