Občina Kočevje obvešča

Obvestila/7. 1. 2016
Navodilo za oddajo odpadne azbestne salonitne kritine
Obvestila/22. 12. 2015
Obvestilo organizatorjem kampanje nadomestnih volitev člana občinskega sveta občine Kočevje, predstavnika romske skupnosti
Obvestila/14. 12. 2015
Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje je 14. 12. 2015 objavil šest prostih delovnih mest.
Obvestila/24. 11. 2015
Obvestilo organizatorjem referendumske kampanje Obvestilo
Obvestila/23. 11. 2015
 Dne, 16.11.2015, je potekala skupna seja predsedstev SOS, ZOS in ZMOS, kjer je bil sprejet sklep, da občine ne morejo pristati na ponudbo Vlade RS
Obvestila/20. 11. 2015
Občina Kočevje pripravlja dokumentacijo za izvedbo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Turjaško naselje v Kočevju.
Obvestila/12. 11. 2015
Javni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Obvestila/11. 11. 2015
Občina Kočevje obvešča, da bo tudi v letu 2016 spodbujala in sofinancirala programe javnih del, ki so v javnem interesu.

Strani