Razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj, nagrad in plaket Občine Kočevje v letu 2018 je podaljšan do 30. 8. 2018 do 12. ure. 

Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.