Vito Oražem je dobitnik nagrade "Deklica s piščalko" Občine Kočevje za strokovno odličnost na področju umetnosti, humanističnih znanosti in kulture za leto 2015. Ob prejemu nagrade je povedal, da bo s pomočjo Rotary kluba Kočevje denarni del nagrade, ki ga je prejel, dopolnil še z lastnimi sredstvi ter ga namenil posameznikom ali organizacijam, ki raziskujejo ali opisujejo predmet, neposredno vezan na mesto Kočevje ali širšo Kočevsko. Tako bo v letih 2016, 2018, 2020, 2022 in 2024 denarno podprl po en projekt v višini 1.000 evrov.

Javni razpis za drugo donacijo se tako objavlja letos ob Kulturnem prazniku in bo odprt do 30. aprila 2018. Na razpis se lahko prijavijo posamezniki ali organizacije, ki raziskujejo ali opisujejo predmet, neposredno vezan predvsem na mesto Kočevje, lahko pa tudi na širšo Kočevsko in sicer s področja humanističnih in naravoslovnih ved ali umetniškega področja. Po obliki je to lahko diplomska naloga, magisterij, doktorat ali druga oblika raziskovalnih nalog. Naloge morajo voditi do cilja in obenem do objave v obliki zaključnega izpita, predavanja, publikacije, razstave, predstave, oddaje in podobno.

Na razpisu bodo imeli prednost avtorji, ki imajo stalno bivališče zunaj kočevske občine, zato so prijave lahko napisane v slovenskem, nemškem ali angleškem jeziku. O izboru bo odločala petčlanska komisija, dobitnik pa bo znan 16. maja letošnjega leta.

Podrobnosti javnega razpisa s prijavno dokumentacijo so dosegljive na elektronskem naslovu info@univox.si ali po telefonu 01/893 99 10.