Občina Kočevje objavlja pogoje organizatorjem volilne kampanje za pridobitev pravice do brezplačnega plakatiranja na začasnih plakatnih objektih Občine Kočevje ter do plačljivega plakatiranja, ki veljajo za čas kampanje za predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije, katere bodo v nedeljo, 3. junija 2018.