Suša 2017 – ocenjevanje škode v kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017

Občina Kočevje na podlagi Sklepa o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017, izdanega s strani Uprave RS za zaščito in reševanje, zbira vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše na prizadetih območjih katastrskih občin in najbolj prizadetih kulturah.

Rok za oddajo vloge je podaljša - oškodovanci morajo najkasneje do 8. septembra 2017 podati oceno škode po suši na obrazcu 2.

Izpolnjen obrazec je potrebno vložiti na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje.

Obrazec lahko dobite na vložišču občine in na spletni strani občine - na spodnji povezavi.