Občina Kočevje obvešča, da je tudi v letu 2018 v sodelovanju s Komunalo Kočevje predvideno subvencioniranje odlaganja odpadne azbestne kritine iz gospodinjstev in sicer v višini 80 % nastalih stroškov.

Odpadna azbestna salonitna kritina se oddaja v Zbirnem centru Mozelj vsak delovnik med 7. in 17. uro, v poletnem času do 19. ure, ob sobotah pa med 9. in 13. uro. Ob nedeljah in praznikih zbirni center ne obratuje. Azbestne plošče morajo biti zložene na paleti in obvezno ovite s folijo.

Subvencijo je možno uveljavljati do 30.10.2018 oziroma do porabe proračunskih sredstev, za uveljavitev pa je potrebno ob oddaji odpadkov izpolniti obrazec (Izjavo), katerega stranke prejmejo ob dovozu odpadkov v Zbirni center ali na sedežu podjetja Komunala Kočevje, d.o.o., dostopna pa je tudi na spletnih straneh podjetja in Občine Kočevje. Na izjavi je obvezno potrebno navesti osebne podatke lastnika odpadka, parcelno številko objekta, v katerem so bili odpadki vgrajeni ter katastrsko občino.

Vse dodatne informacije občani dobite na Komunali Kočevje na telefonski št. 89-50-340.