JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN SD 1) in Okoljskega poročila (OP) v sklopu Celovite presoje vplivov na okolje (CPVO)

Več v prilogah.