Župan Občine Kočevje bo konec avgusta priredil slavnostni sprejem dijakov odličnjakov - dijakov, ki bi bili vsa leta, po starem sistemu ocenjevanja srednješolskega izobraževanja, odlični. Tudi letos bi želeli v slavnosti sprejem vključiti tudi tiste dijake, ki se se šolali izven območja Občine Kočevje. V ta namen pozivamo vse starše oz. dijake, ki imajo stalno bivališče v Občini Kočevje in so v šolskem letu 2017/2018 zaključili srednješolsko izobraževanje, da na Občino Kočevje dostavijo dokazila o odličnem uspehu. Na podlagi prijav oz. dokazil bomo dijakom poslali vabilo na sprejem.

Rok za oddajo dokazil je 13. 7. 2018. Dokazila pošljite na naslov Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na Kristino Krkovič.