Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018-2019 (P2R).

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zagona podjetij, priprave in lansiranja tržnih produktov na trg novoustanovljenih podjetij, delujočih na problemskih področjih z visoko brezposelnostjo.
Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, ki so geografsko locirana v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev znaša 2.992.000,00 EUR.
Rok za oddajo vlog je 7. 11. 2017.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 55, Datum: 6. 10. 2017, Stran: 2359

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada na tej povezavi.