Občina Kočevje obvešča občane, da bo sofinancirala ponovitev izvedbe akcije sterilizacije in kastracije lastniških mačk v višini 50 % ter psov v višini 30 % nastalih stroškov veterinarske storitve. 

Subvencijo bo možno uveljavljati za največ dve živali na eno gospodinjstvo, v roku od objave poziva 27. februarja do porabe proračunskih sredstev oziroma najdlje do 31. 5. 2019.

Za operacijo vaših mačk in psov je, po objavi javnega poziva, nujna predhodna prijava in sicer na Ambulanti za male živali Lesdog na tel. št. 01 8955 633 ali na Veterinarski postaji Kočevje na št. 01 8931 420.

Vse dodatne informacije dobite v času uradnih ur na Občini Kočevje na telefonski številki 89 38 210, e-mail: alojz.vesel@kocevje.si.