Občina Kočevje je pristopila k ureditvi evidence uporabnikov občinskih zemljišč. V ta namen pozivamo vse občane, ki uporabljajo občinska zemljišča v kmetijske ali druge namene in nimajo urejenega najemnega razmerja, da se čim prej zglasijo na Občini Kočevje, da se dogovorimo o nadaljnjih postopkih oziroma možnosti najema zemljišč. Kontaktna oseba za več informacij je Ana Adamič: ana.adamic@kocevje.si, 01 89 38 209.