Župan Občine Kočevje bo tudi letos priredil slavnostni sprejem devetošolcev in dijakov odličnjakov (učencev in dijakov, ki bi bili vsa leta po starem sistemu ocenjevanja osnovnošolskega izobraževanja oziroma srednješolskega izobraževanja odlični). Letos želimo v slavnosti sprejem vključiti tudi tiste dijake, ki so se šolali zunaj območja občine Kočevje.

Zato pozivamo vse starše oz. dijake, ki imajo stalno bivališče v občini Kočevje in so v šolskem letu 2016/2017 zaključili srednješolsko izobraževanje, da na Občino Kočevje dostavijo dokazila o odličnem uspehu. Na podlagi prijav oz. dokazil bomo dijakom poslali vabilo na sprejem. Rok za oddajo dokazil je do petka, 29. septembra 2017, na naslov Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330
Kočevje.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Kristino Krkovič (kristina.krkovic@kocevje.si, tel. št. 89 38 214).