Ponovni poziv k podaji predlogov za imenovanje Statutarno - pravne komisije, Komisije za prošnje in pritožbe, Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti in Nadzornega odbora.