Poziv za podajo predlog za imenovanje članov stalnih delovnih teles in Nadzornega odbora.

Rok za podajo predlogov: 11. 12. 2018 do 12. ure.