V času odsotnosti župana občine Kočevje dr. Vladimirja Prebiliča bo vsa zakonska pooblastila prevzel podžupan Roman Hrovat.

Župan bo zaradi študijske izmenjave v Kanadi odsoten od 25. avgusta do 15. decembra 2017, z vmesnim krajšim povratkom v oktobru. Delo na Občini Kočevje bo v tem času potekalo nemoteno, saj bo župan v stalnem kontaktu s sodelavci in drugimi.