Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve poslancev iz RS v Evropski parlament.