Občina Kočevje tudi v letu 2019 v sodelovanju s Komunalo Kočevje subvencionira odlaganje odpadne azbestne kritine iz gospodinjstev v višini 80 % nastalih stroškov.

Odpadna azbestna salonitna kritina se oddaja v Zbirnem centru Mozelj vsak delovni dan med 7. in 17. uro, v poletnem času do 19. ure, ob sobotah pa med 9. in 13. uro. Ob nedeljah in praznikih zbirni center ne obratuje. Azbestne plošče morajo biti zložene na paleti in obvezno ovite s folijo.

Subvencijo je možno uveljavljati do 30. 10. 2019 oziroma do porabe proračunskih sredstev. Za uveljavitev je treba ob oddaji odpadkov izpolniti izjavo, ki jo prejmete ob dovozu odpadkov v Zbirni center ali na sedežu podjetja Komunala Kočevje, d.o.o., dostopna pa je tudi na povezavi: Izjava imetnika odpadkov. Na izjavi je obvezno potrebno navesti osebne podatke lastnika odpadka, parcelno številko objekta, v katerem so bili odpadki vgrajeni ter katastrsko občino.

Vse dodatne informacije občani dobite na Komunali Kočevje na telefonski št. 89-50-340. Več informacij: www.komunala-kocevje.si