Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 10. člena Statuta Občine Kočevje (Ur.l. RS, št. 32/2015), Občina Kočevje objavlja obvestilo organizatorjem volilne kampanje.

S tem obvestilom se določajo pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih in dodatnih plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za volitve predsednika republike.

Odlok o razpisu volitev predsednika republike, ki je bil objavljen dne 11.8.2017 v Uradnem listu RS, št. 43/17, določa, da bo glasovanje v nedeljo, 22. 10. 2017.

Način plakatiranja na območju Občine Kočevje ureja Odlok o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/97, 86/02 in 68/04) ter Odlok o občinskih taksah v Občini Kočevje (Ur.l. RS, št. 8/10).