NAJAVA  - javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt "Projektiranje, izgradnja in upravljanje 16-oddelkčnega vrtca v Občini Kočevje"

Občina Kočevje bo pristopila k reševanju prostorskih težav, nastalih v Vrtcu Kočevje, saj deluje v dotrajanih in normativno neustreznimi prostori, in sicer z izgradnjo novega objekta. Investicijo bi želeli izvesti s pomočjo zasebnega partnerja, zato bomo v torek, 16.05.2017 objavili javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt "Projektiranje, izgradnja in upravljanje 16-oddelčnega vrtca v Občini Kočevje". Javni poziv bo objavljen na spletni strani občine: www.kocevje.si .
Prijave bomo sprejemali do vključno petka, 26.05.2017.