OBJAVA 7. JAVNEGA RAZPISA POKOLPJE ZA INVESTICIJE V LETIH 2018 IN 2019 JE PREDVIDENA V FEBRUARJU 2018.

Glavna kriterija za uspešno kandidiranje ostajata bonitetna ocena podjetja in število novo ustvarjenih delovnih mest, oziroma v primeru turističnih projektov število ustvarjenih ležišč.

Osnovne informacije o razpisu:
1. Višina subvencije:
- minimalno 10.000 in maksimalno 50.000 EUR od upravičenih stroškov.

2. Upravičeni stroški:
- nakup opreme in strojev,
- nakup zemljišč,
- gradnja ali nakup objektov,
- nakup nematerialnih naložb (programi,…).

3. Višina sofinanciranja je odvisna od velikosti podjetja, vendar ni smela preseči:
- 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
- 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
- 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Dodatne informacije o razpisnih pogojih, bonitetni oceni in priprava vloge:
Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o.
Trata XIV 6a
1330 Kočevje
Tel.: 01 8950 610
Mail: info@rc-kocevjeribnica.si