Ponovni poziv k podaji predlogov za imenovanje članov Nadzornega odbora.