Na podlagi 62. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/2017 – ZVISJV-1) in Programa sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja ter ozaveščanja prebivalstva o ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti zaradi prisotnosti naravnih virov sevanj (Uradni list RS, št. 19/1016) zagotavlja Ministrstvo za zdravje varstvo pred povečano izpostavljenostjo delavcev in posameznikov iz prebivalstva zaradi naravnih virov sevanja s sistematičnim pregledovanjem delovnega in bivalnega okolja.

Varstvo se zagotavlja:

  • kjer so delavci oziroma posamezniki iz prebivalstva izpostavljeni radonovim ali toronovim potomcem, sevanju gama ali kakršnikoli drugi izpostavljenosti zaradi naravnih virov v bivalnem okolju in na delovnih mestih,
  • kjer se kopičijo materiali ali skladiščijo ali odlagajo odpadki, ki se jih običajno ne obravnava kot radioaktivne, vendar vsebujejo naravno prisotne radionuklide,
  • pri letalskih prevozih.

Izvajalec javnega naročila (v tem primeru ZVD) bo v okviru programa sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja zaradi prisotnosti naravnih virov sevanja izvedel meritve koncentracije radona v bivalnem okolju (v pritličju stanovanjskih hiš in večstanovanjskih objektov) v izbranih občinah. Stroške meritev krije Ministrstvo za zdravje.

Meritve se bodo izvajale v bivalnih prostorih v občinah Divača, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Kočevje, Komen, Loška dolina, Loški Potok, Miren-Kostanjevica, Pivka, Semič, Sežana in Žužemberk. V vsaki občini se praviloma izvede 40 meritev.

Detektorje boste pustili v dnevi sobi ali drugem bivalnem prostoru (kuhinja, jedilnica) do konca aprila oziroma do konca prvega tedna v maju, nato jih boste vrnili na naš naslov po pošti (pisemska ovojnica priložena – poštnina plačana). Vsa navodila bodo priložena.

Zainteresirani za meritve se lahko obrnete na naslov peter.jovanovic@zvd.si ali pokličete na telefon 031 306 703 (do 26. aprila 2017).