Javno naznanilo in ugotovitvena odločba v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobrega lokalnega pomena.

Javno naznanilo in ugotovitvena odločba