Javno naznanilo o predstavitvi delovnega gradiva za pripravo izhodišč tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kočevje (SD OPN 3).