Javno naznanilo in ugotovitvena odločba v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobrega lokalnega pomena (št. 7113-5/2016/629-19).

Javno naznanilo
Ugotovitvena odločba