Javni poziv za predloge člana sveta javnega zavoda Knjižnica Kočevje – s področja kulture.