Poziv za imenovanje člana sveta Javnega zavoda Knjižnica Kočevje. 

Rok za podajo predlogov je 21. 1. 2019