Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji nepremičnin za izvajanje javnih nalog parc. št. 4668/9, 4411/5, 4412/4 in del 4699 (vse) k.o. 1591 Novi Lazi

23. 5. 2024 60
23. 5. 2024
Namere, odločbe, pobude
12.06.2024 do 00:00
4784-0011/2024
23.05.2024
Renata Vidmar