Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 703/31 k.o. 1577 Kočevje

13. 9. 2023 129
13. 9. 2023
Namere, odločbe, pobude
03.10.2023 do 00:00
4781-0024/2022
13.09.2023
Renata Vidmar