Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo parc. št. 402/4 k.o. 1577 Kočevje

17. 5. 2023 125
17. 5. 2023
Namere, odločbe, pobude
06.06.2023 do 00:00
4781-0049/2022
17.05.2023
Renata Vidmar