Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo parc. št. 2182 k.o. 1589 Borovec

23. 1. 2023 127
23. 1. 2023
Namere, odločbe, pobude
13.02.2023 do 00:00
4781-0022/2022
23.01.2023
Renata Vidmar