Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo parc. št. 1/15 k.o. 1578 Željne

9. 1. 2023 119
9. 1. 2023
Namere, odločbe, pobude
30.01.2023 do 00:00
4781-0019/2020
09.01.2023
Renata Vidmar