Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 864/36 k.o. 1577 Kočevje

7. 9. 2022 136
7. 9. 2022
Namere, odločbe, pobude
27.09.2022 do 00:00
4781-0069/2021
07.09.2022
Renata Vidmar