Obnova objekta na Ljubljanski cesti 7

654
1.443.360,00 €
Kohezijski sklad
172.296,90 €
V teku
Ljubljanska cesta 7, 1330 Kočevje
Marec 2022
December 2022

Podatki o financiranju