Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 4444/8 in 4089 (obe) k.o. 1591 Novi Lazi

27. 8. 2021 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 61
27. 8. 2021
Namere, odločbe, pobude
20.09.2021 do 00:00
478-0134/2017
27.08.2021
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si