Namera za sklenitev neposredne pogodbe za parkirno mesto UHM, stoječe na parc.št. ID znak 1577 1585/43

6. 7. 2021 MOJCA B. (Imenik zaposlenih OU Kočevje) 71
6. 7. 2021
Namere, odločbe, pobude
26.07.2021 do 00:00
478-138/2017-163(624)
05.07.2021
Mojca Bence
mojca.bence@kocevje.si
01/8938235