17. redna seja

17. 3. 2021 390
Seja je potekala dne 25.03.2021 ob 17.00
VABILO
Klikni tukaj za prikaz prilog
POTRDITEV ZAPISNIKA 16. REDNE SEJE OS Z DNE 18.2.2021
Klikni tukaj za prikaz prilog
POROČILO O DELU POLICIJSKE POSTAJE KOČEVJE ZA LETO 2020
Klikni tukaj za prikaz prilog
POROČILO O DELU CENTRA ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA - ZAHOD, ENOTA KOČEVJE ZA LETO 2020
Klikni tukaj za prikaz prilog
POROČILO O DELU ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE - URAD ZA DELO KOČEVJE ZA LETO 2020
Klikni tukaj za prikaz prilog
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KOČEVJE ZA LETO 2020
Klikni tukaj za prikaz prilog
PRAVILNIK O NAČINU IN MERILIH SOFINANCIRANJA PRENOVE FASAD NA OBJEKTIH MESTA KOČEVJE
Klikni tukaj za prikaz prilog
PRAVILNIK O RAZVELJAVITVI PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU PLAČILA STROŠKOV NAMESTITVE NADOMESTNI OBLIKI BIVANJA IN OSKRBE ZA OSEBE S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU
Klikni tukaj za prikaz prilog
SOGLASJE USTANOVITELJA ZA IZPLAČILO DELA PLAČE ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORJEV S PODORČJA ŠOLSTVA
Klikni tukaj za prikaz prilog
SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA LEKARNIŠKEGA ZAVODA LEKARNA KOČEVJE
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Pravilnik o načinu in merilih sofinanciranja prenove fasad na objektih mesta Kočevje
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 25.03.2021
Začetek veljavnosti: 03.04.2021
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Ostalo