Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1124/7 k.o. 1577 Kočevje

11. 2. 2021 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 77
11. 2. 2021
Namere, odločbe, pobude
03.03.2021 do 00:00
4780-0004/2021
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si