Namera za prodajo nepremičnin parc. št. 1646/34 in 1647/9 (obe) k.o. 1577 Kočevje po metodi neposredne pogodbe

2. 10. 2019 Renata V. 138