Namera za prodajo nepremičnine parc. št. 1902/4 k.o. 1577 Kočevje po metodi neposredne pogodbe

2. 10. 2019 Renata V. 162