Namera za prodajo nepremičnine parc. št. 2355/3 k.o. 1577 Kočevje po metodi neposredne pogodbe

20. 9. 2019 Renata V. 158