Namera za prodajo nepremičnine parc. št. 2355/3 k.o. 1577 Kočevje po metodi neposredne pogodbe

20. 9. 2019 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 169
20. 9. 2019
Namere in odločbe
10.10.2019 do 00:00
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si