Namera za prodajo nepremičnin parc. št. 2911/2 in 2860/218 (obe) k.o. 1581 Livold

9. 8. 2019 Renata V. 117