Namera za prodajo nepremičnin parc. št. 2204/102 in 2204/103 (obe) k.o. 1577 Kočevje

8. 8. 2019 Renata V. 133