Namera za prodajo nepremičnin parc. št. 2204/102 in 2204/103 (obe) k.o. 1577 Kočevje

8. 8. 2019 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 177
8. 8. 2019
Namere, odločbe, pobude
29.08.2019 do 00:00
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si
018938252