1. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določili 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR) je Občina Kočevje  imenovala mag. Renato Zatler, CIPP/E (www.dataofficer.si) za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. V primeru, da imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov ali bi želeli uveljavljati pravice, ki vam jih zagotavlja GDPR, pooblaščeno osebo lahko kontaktirate preko e-pošte: renata.zatler@dataofficer.si oz. varstvopodatkov@kocevje.si ali na tel. št.: tel.+386 41 325 479

2. Politika varstva osebnih podatkov

Politika varstva osebnih podatkov v Občini Kočevje za informiranje posameznikov

3. Evidenca dejavnosti obdelav osebnih podatkov

(vsebina je v pripravi)

4. Pravice posameznikov pri upravljanju osebnih podatkov

Navodilo za uveljavljanje pravic posameznikov

Zahteva posameznika za seznanitev z lastnimi podatki (O/6.04)

Zahteva posameznika za dopolnitev, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos podatkov ali preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov (O/6.05)